Kalite demek, maliyet demektir

16 Ocak 2014 Perşembe 16:42
Kalite demek, maliyet demektir
Tezer Kalıp Kurucusu Tarkan Tezer ile yaptığımız röportajda, Kalıp sektörünün gelişimi ve sorunları, kalıp sektöründe ithal ürünlere karşı tutunma mücadelesi gibi konuları dile getirdik. Röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

1990 yılından bugüne değin, kalıp sektörünün içinde olmamız ve piyasa ihtiyaçlarını gözeterek kuruluşunu yaptığımız firmamız, bugün yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir. (Suriye, Filistin, Fas, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, İtalya gibi)

Kalıp ve makine parçası ürünleri üretimi sektöründe, uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak vizyonu ile: Müşterilerimizin beklentileri konusunda uzmanlaşmış, dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde kaliteli, çalışanlarımızı etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktayız. Sektörümüzdeki gelişmeyi ve kurumumuzun öncü rolünü sürdürmek, kalıp ve makine parçası ürünlerini, teknolojinin sağlayabildiği en kısa sürede bitirmek ve teslim etmek bizim için önem arz etmektedir.

Ulusal ve uluslararası gelişmiş teknolojileri, kurumumuz ile bütünleştirmek ve bu alanda uluslararası platformda bölgenin öncüsü durumuna gelmek için çalışmaktayız.

Kurumumuz, üretimini uluslararası standartta ve profesyonel meslek mensupları tarafından yapmaktadır. Firma olarak birtakım ilkelere bağlı çalışmaktayız. Bunlar:

Etik kurallara uygunluk: Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi,

İnsancıllık: İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması,

Güvenirlilik: Kurum çalışanlarımızın sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması,

Ekip çalışması: Birbirini yürekten tamamlayan katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak,

Çevreye saygı: Fiziksel, biyolojik ve sosyokültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını, ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmekteyiz.

Ürünleriniz genel anlamda hangi sektörlerde kullanılıyor? Müşterilerinizin istekleri doğrultusunda sektörünüzde ürün çeşitliliği sağlıyor musunuz?

Genel anlamda; sıvı, gaz gibi akışkanların kontrollü dolaşımlarını sağlayan, dövme veya kokil döküm yöntemleri ile imal eden fitings imalatçılarına hitap etmekteyiz. Yine aynı konu ile bağlantılı olarak armatür imalatçıları ürünlerimizi kullanmaktadır.

Kuruluş gayemiz: Bulunduğumuz ortam şartlarında hizmet verdiğimiz sektörlere, gereksinim duydukları çeşitliliği sağlamanın yanında birkaç adım daha ileriye gitmenin çalışmalarını yapmaktayız. Bu anlamda, kalıp imalatı hizmeti ile başladığımız noktadan günümüze kadar müşterilerimizin ithal ettikleri ürünlerin dahi birçoğunun imalatını yapmaktayız. Yaptığımız bu inovativ çalışmalar ile müşterilerimize ve yurt ekonomisine kazanç sağlamaktayız. Özellikle destek güç olarak durmayı hedef aldığımız müşterilerimize, yerli bir firma olmanın ve yerli bir ürün ile hizmet vermenin avantajlarını sunmaktayız. Müşterilerimizin teknik gereksinimleri, servis ve hatta danışmanlık hizmetlerini yaparak ihtiyaçlarını en kısa sürede, en kesin şekilde karşılamaktayız.

Sektörde iş güvenliği, çevre duyarlılığı gibi konular son derece önemli… Bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Firmamız, İSO belgesini ve CE belgesini uzun yıllar önce almıştır. Gereklerini her geçen gün daha bilinçli bir şekilde yerine getirmektedir. İşletme içerisinde, her noktada çalışanlar bu bilincin ışığı ile çalışmaktadır.

Verimli ve sağlıklı çalışmayı ilke edinen firmamız, ürünlerini sunduğu müşterilerine, ürünlerinin daha verimli ve güvenli çalışmasına ilişkin çalışma, kullanma, bakım ve talimatları sunmaktadır. Çevreye ilişkin çalışmalarımızda ise, zaten yapmakta olduğumuz iş kapsamında çevreye sorun teşkil edecek unsurların olmaması nedeni ile kontrollü çalışmakta başarı oranımız oldukça yüksektir. Gerekli prosedürler (atıklarla ilgili) otokontrollü bir şekilde yürümektedir.

Ürünlerinizi pazarlama aşamasında ne gibi kıstasları dikkate alıyorsunuz?

Bu soruyu iki aşamada ele almanın daha sağlıklı olacağına inanmaktayım. Ürünlerimiz, kalıp ve bu kalıpların müşterilerimizde kullanma amacına göre daha verimli, seri ve sağlıklı kullanımını sağlayacak destek elemanlarıdır.

Demek ki iki ayrı aşamada değerlendirebileceğimiz bir ürününüz var.

• Pazarlama sahasında, kalıp ile kıstaslarımız genel anlamda piyasada oturmuş ve artık neredeyse bilmeyen kalmamıştır. Bu tabi daha yapılacak iş kalmadı anlamında değildir. Ama kimin ne istediği ve ne yapılması gerektiği konusunda kıstasların daha belirgin olduğu bilinmektedir.

• Günümüz şartlarında şirketler, özellikle içinde bulunduğumuz imalat sektöründeki (fitings-armatür imalatı) rekabet anlamında, ithal ürünlerin altında neredeyse ezilerek yok olmama mücadelesi vermektedir. Bu anlamda bu rekabet ortamında, müşterilerimizin daha fazla yanında olmayı seçmekteyiz. Seri imalatın sağlanması ile daha ekonomik ve daha verimli, kalitesinden ödün verilmemiş ürünlere ulaşmak, işte tam bu nokta pazarımızın ana kıstaslarını belirlemektedir.

İnovativ çalışmaları ile, müşterilerimizin çetin pazar koşullarında yanında bulunmaktayız. İthal ürünlerin imalat koşullarını biz de müşterilerimize;

• Hem yerli bir ürünle,

• Hem ekonomik olmak koşulu ile hem de çok daha hızlı devreye alınabilecek şekilde hizmet verebilmeyi önemsemekteyiz.

Ülkemizde kalıp sektörünün gelişimi hangi aşamadadır? Ayrıca hangi aşamalardan geçmesi beklenmektedir?

Kalıp sektörü, bilindiği üzere oldukça dinamik bir sektördür. Ülkemizdeki bu anlamda kalıpçı sektörünü tek başına mercek altına almak kanaatimce haksızlık olur. Oldukça özveri ile gelişimini sağlama çabasında olan sektör, neredeyse yalnızdır. Dünyada kalıpçılık sektöründe başarılı olanlara baktığımızda, yanlarında gerekli makineyi, teçhizatı, malzemeyi vs. üretenlerin olduğunu görmekteyiz. Kalıpçıların “Bir eli yağda, bir eli balda”... Onlar kendi kaynaklarından tüketirken, en kalitelisini en ucuz şekilde tükettikleri gibi birde her nasıl oluyorsa, düşünemeyeceğimiz rakamlarla çok daha rahat ve çok daha az sorumlulukla pazarımızda hâkim durumdalar.

Kalıp sektörünün gelişimi sorgulandığında, şartlar bu olursa ne olacağı açıktır. Kaynaklarımızın gelişmesi ile ülkemizde her alanda olduğu gibi kalıp sektörünün de beklenenin üzerinde cevap vereceğine inanmaktayım. Başta söylediğim gibi pazarın bu yakası daha dinamiktir. Ve bu da tam bize göredir.

Türk kalıp sektörü, dünyadaki kalıp sektörüne oranla ne durumdadır? Eksikleri ve iyi yönleri nelerdir? Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Türk kalıp sektörü denildiğinde her nedense cengâverler aklıma geliyor. Gerçekten zorlukları vardır. Kullandığımız makinadan ve kesici takımdan malzemeye kadar ithaldir ve yabancı rakiplerimizin tükettiğinden daha pahalıdır. Bunlar, maliyet unsurunda oldukça etkin durumdadır. Bir de bunun yanında gerekli oluşumlar eksiktir. Ülke çapında toplu, planlı çalışmayı düzenleyecek koruyucu, geliştirici merciler yoktur. Genel anlamda, her kalıpçı tek başına çıkmazları aşmaya çalışıyor. Orta ölçekli sektörler de iş sahibidir ve neredeyse her şeyi üstlenmekte ve bu nedenle çabuk yorulmaktadırlar. Bunun sonucunda ise, şirketler kısa ömürlü olmakta, bu zorlukları bir alt kuşak taşıyamadığı için tecrübeler ve birikimlerde şirketlerle birlikte yok olmaktadır. Biz bu bilinçle, daha kurumsal olmayı ve görev paylaşımı yapmayı esas almaktayız. Eksiklerimizi ekip olma azmi ile aşarken, tüm olanakları en verimli şekilde değerlendirme çabasındayız.

Pratik olmamız, daha özverili ve çok çalışmamız iyi yönlerimizdir.

Sizce kalıp sektöründe en büyük rekabet hangi konularda olmaktadır?

Yurtdışını saymazsak rekabeti tüketici belirliyor. Bilinçli müşterilerimiz, kalitenin gelişimini bildikleri için rekabet anlamında büyüklük gibi bir kategorize etme durumuna gerek kalmıyor. Kalıp sektöründe; herhangi bir yetkinlik belirleme çalışmaları olmadığı için sınırları bulanık olan bir sektör olma hali devam ediyor. Bunların yanı sıra, kalite ve kalitesizlik rekabeti büyüttüğü gibi haksızlık durumuna da düşürüyor. Kalite demek, maliyet demektir. Maalesef rekabette maliyetle oluyor. Burada belirleyici müşteri olduğu için rekabetin çetinliğini bilinçli müşteri yumuşatabiliyor.

Şirketinizin geleceğe yönelik plan ve yatırımları nelerdir?

Dinamik olma hali özellikle yatırım alanında maliyet demektir. Bunu finanse edecek olan da yine biz olacağımıza göre, planlı çalışmak, ekip içerisinde günün koşullarının gelişimine göre yeni elemanlar almak, gidilen yolu aydınlık tutmak ve bu şekilde daha bilinçli yatırımlar yapmayı gerektirmektedir. Bu çizgiden hareketle, kalıp üretim departmanımızda var olan ekibimize, tasarımda rahatlık sağlayacak yeni elemanlar ve yeni (cad-cam) eğitim planları devreye konuldu. CNC operatörlerimize takviye elamanlar ve keza eğitimler verilmektedir. Bunlar günün koşullarına göre ‘sürekli eğitim’ planı dâhilinde olup, İSO ve CE kapsamında prosedürlerle yürütülmektedir. Kalitenin en etkin faktörü, eğitimli personeldir. Bu bakış açısı ile kalıp imalatı ile girdiğimiz bu yolda, müşterilerimizin çok daha büyük sıkıntıda olduğu, kalıpların pres altına bağlandığı ve kalıp bağlama aparatlarında olduğunu gördük.

Bu kapsamda son yıllarda yaptığımız çalışmalarda:

• Kırlangıç baskı aparatı

• Hidrolik mengene baskı aparatı

• Çan sistemi baskı aparatı imalatlarına girdik. Özellikle bu alanda, piyasada bulunan kırlangıç ve mengenelerimizi çeşitlendirdik. Küçük ve büyük boy olarak hizmete sunduk.

Yapacağımız yatırımların omurgasını teşkil eden bu saha, makine imalat derecesindedir. Bu nedenle çok daha ayrıntılı ve geniş kapsamlıdır. Tasarımdan imalata kadar detaylar değerlendirilmiş olup, çok daha geniş kapsamlı çalışmalarla yatırımlarımızı yönlendirmekteyiz.

Son olarak şunları söylemek istiyorum: Kalıpçılıkla başladığımız bu alanda birikimlerimizi, tecrübelerimizi müşterilerimizin daha sorunsuz ve ekonomik gelişmelerine adadık. Ülkemizde üretilemeyen ürünlerin çalışmaları ile bu yolda devam etmek azmindeyiz. Öz kaynaklarımızla devam ettiğimiz bu alanda uygun zaman, uygun personel ve uygun proje harmanlama ön görüsü ile daha büyük çalışmaları hedeflemekteyiz. Müşterilerimize sağlayacağımız fayda ile ülkemize katma değerler kazandırdığımıza inanmaktayız. Bu anlayışla yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu haber toplam 33780 defa okunmuştur
katalog tasarlıyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler